Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giám sát Luật Thanh niên tại Tỉnh Đoàn Quảng Bình

26-03-2019

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cho biết, Luật Thanh niên có hiệu lực từ ngày 01/7/2006, đến nay đã từng bước đi vào đời sống thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác thanh niên và vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội. Luật Thanh niên giải quyết được những vấn đề cấp bách cần trong thanh niên như giải quyết việc làm, đào tạo, bồi dưỡng nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh niên, nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn nghề nghiệp cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Từ năm 2006 đến năm 2018, Tỉnh Đoàn đã thường xuyên phối hợp tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật của thanh niên; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai luật trên các kênh thông tin tuyên truyền của Tỉnh Đoàn; đồng thời chú trọng công tác hỗ trợ lao động, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho thanh niên.
Thông qua các hoạt động quản lý nhà nước và phong trào thanh niên, các cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 1.795 buổi tuyên truyền Luật Thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 25.125 lượt ĐVTN; 338 CLB thanh niên làm kinh tế, trên 700 mô hình kinh tế thanh niên có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; trao tặng cho 20.000 đối tượng; xây dựng 75 sân bóng đá mini, 265 sân bóng chuyền... Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để có hình thức hỗ trợ các công trình, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên được ứng dụng vào thực tế như công trình “Xe lăn tự chế giá rẻ cho những người khuyết tật nghèo” của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - sinh viên Trường ĐH Quảng Bình; hổ trợ mô hình “Thủ lĩnh xanh 4.0”; mô hình “Trồng và nhân giống hoa phong lan Phi điệp tím”...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Luật vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định như: Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan chưa chặt chẽ, việc lồng ghép các nội dung của Luật Thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò của thanh niên trong tình hình mới; một số cơ chế, chính sách phối hợp thực hiện giữa Đoàn thanh niên và các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện chương trình phát triển thanh niên được ban hành, nhưng kinh phí để duy trì triển khai hằng năm còn khó khăn, hạn chế. 
Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đã ghi nhận những cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có những đánh giá cụ thể hơn về công tác triển Luật Thanh niên ở các cơ sở Đoàn;; công tác phối hợp giữa Đoàn thanh niên với các ngành liên quan cần được quan tâm chặt chẽ hơn; tuyên truyền những quyền lợi mà thanh niên được hưởng phải rõ nét.
Thông qua công tác giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị đến Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm căn cứ thẩm tra dự kiến đưa vào Luật Thanh niên sửa đổi trong thời gian tới.
Lệ Quyên


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: THCS BẮC TRẠCH

Địa chỉ: Xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 2323509526. Email: thcs_bactrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcsbactrach.edu.vn